Aktualne Promocje

Dotacje na kolektory słoneczne.

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznaje 45% dotacji z Uni Europejskiej na kolektory słoneczne wraz z dołączeniem powietrznej pompy ciepła !!!


Co zrobić aby uzyskać dotację ?


Aby skorzystać z pieniędzy NFOŚiGW, trzeba wziąć kredyt. Fundusz bowiem dotacje przekazuje bankom, które z kolei o te pieniądze pomniejszają wartość udzielonego kredytu.

Żeby móc się ubiegać o dofinansowanie do kredytu na kolektor, trzeba spełnić jeszcze dwa dodatkowe warunki. Po pierwsze kredytobiorcą może być osoba, która jest właścicielem domu, na którym ma być umieszczona instalacja, lub wspólnota mieszkaniowa, która chce zainstalować kolektory na własnych budynkach. Drugi warunek wyklucza z kolei z grona beneficjentów osoby, które korzystają z miejskiej sieci cieplnej.

krok 1
Jak ocenić przydatności kolektora słonecznego ?

Zanim pójdziemy do banku i złożymy wniosek o kredyt, warto się zastanowić, jakie korzyści przyniesie nam kolektor. Kolektor ma służyć do ogrzewania wody użytkowej, ale po jego instalacji nadal będą konieczne inne źródła ciepła, służące do podgrzewania wody.

krok 2
Jak wybrać odpowiednie urządzenie ?

Wybór kolektorów jest w Polsce duży. Mnóstwo firm, zarówno małych, jak i dużych, z kapitałem zagranicznym ma w swojej ofercie te instalacje. Warto więc dobrze przejrzeć produkty i zdecydować się na najodpowiedniejszy.

krok 3
Jak złożyć wniosek do banku ?

Klient ma do wyboru ok. 4,5 tys. placówek, gdyż NFOŚiGW podpisał umowy o współpracy z sześcioma bankami: Bankiem Ochrony Środowiska, Bankiem Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczym Bankiem Wielkopolski, Krakowskim Bankiem Spółdzielczym, Mazowieckim Bankiem Regionalnym i Warszawskim Bankiem Spółdzielczym.

krok 4
Przekazanie protokołu zdawczo-odbiorczego uruchamia dotację


Dopiero po zrealizowaniu inwestycji kredytobiorca występuje do banku o wypłacenie dotacji.

Kominki
Kontakt

Lubin 59-300 ul. Szpakowa 15
Nowa Sól 67-100 ul. Piłsudskiego 36

Telefon:
535-711-440
602-607-796